Фестивал „Здравей Здраве“ – Благоевград

 Фестивалът популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве. Стреми се да създаде информираност и да провокира интереса на хората към здравословния начин на живот, да представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и за предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти,хора, занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза за здравето.

 

В Благоевград ще се проведе за първи първи път на 28 и 29 април 2018 год. с целодневни програми от 10:00 до 18:30 часа и с право на избор между различни лекции, практики и спорт.


МОТО: Водим се от древната максима „Здрав дух в здраво тяло“, но всяко издание на Фестивала има акцент и собствено мото и облик. Мотото на фестивала в Благоевград за първата 2018 година е „Пробуждане“. 

 

КАУЗА: Фестивалът е осъществяване на идеята да се популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве. Фестивалът цели да създаде информираност и да провокира интереса на хората към здравословния начин на живот, да представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и за предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти, хора, занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза за здравето.

 

ИСТОРИЯ: Началото е поставено на 30 октомври 2010 год., в Пловдив. Следващите години, Фестивалът набира все по-голяма популярност и подкрепа от обществеността и вече се провежда в 15 града в страната (Троян, Казанлък, Търговище, Варна, Добрич, Ямбол, Кърджали, Габрово, Тетевен, Панагюрище, Стара Загора, София, Благоевград, Петрич).

 

ОРГАНИЗАТОРИ: Фестивалът е начинание, което се реализира чрез доброволния труд на физически и юридически лица, сред които е и Център за СебеРазвитие „Да Бъдеш“. Нашата мотивация е некомерсиална, не цели печалба или реклама, а споделяне на знания и умения в полза на обществото.

бутон за социални мрежи

Оставете коментар