Да Бъдеш Благодарен

122222

Благодарността е онази подробност от живота, която ни кара да се чувстваме щастливи – богати вместо бедни; пълни, вместо празни; доволни, вместо недоволни; да виждаме добрата страна на живота, да се усмихваме неволно и да изпитваме радост само защото сме живи. Давам ви своите 21 дена с напомняния да благодарите всеки ден, докато се научите и накрая полетите сами на крилете на благодарността. Тъй като са писани ден по ден, са подредени според моята логика, което означава, че имате пълната свобода да си ги размествате или променяте. Единственото важно за спазване е – да е всеки ден, поне 21 дена, докато накрая се почувствате готови и пълни с благодарност без нужда от външни напомняния.
Ден 1 – Спри за миг превъртането с мишката и намери поне 3 неща, за които да благодариш днес! Само 3 неща, за които си благодарен! Сигурна съм, че всеки ги има. А сега затвори очи и си ги представи като снимки на колаж. Запечатай този колаж в съзнанието си. Благодари на себе си, че днес ще поемеш по пътя към удовлетвореността!

Ден 2 – Вчера сещаше ли се през деня за колажа на благодарността?
Днес ще ти напомня да намериш поне 5 неща в живота си, за които да благодариш. И поне едно нещо, което да ти ги напомня през деня – може би малки листчета разхвърляни около теб или нов колаж в съзнанието, или любима песен, която често ти изниква в ума.Ти си реши сам кое е твоето напомняне, но го реши. И днес поне 3 пъти си припомни 5-те неща, за които си благодарен.

Ден 3 – Днес благодари на СЕБЕ СИ! Благодари си от все сърце, за това че просто си – БЛАГОДАРЯ СИ, ЧЕ АЗ СЪМ! Преброй си поне 10 неща, за които да си благодариш. И не спирай преди да си ги преброили 10, дори и да мислиш, че повече няма. Точно когато решиш, че няма още варианти, измисли още един. Напиши ги на лист и в продължение на деня също си ги припомняй с усмивка. А довечера преди лягане, след като ги прегледаш отново, се опитай да прибавиш още поне 5 неща, за които си благодарен на себе си!

Ден 4 – Днес благодари за поне седмина души, които са ти БЛИЗКИ и са част от твоя живот! Сигурна съм, че всеки има поне 7 човека, които обича и го обичат. Благодари им, че просто ТЕ СА. В момента, докато ги броиш им изпрати благодарности в мислите си, а ако ти дойде порив, дори им звънни. Не отлагай за после.

Ден 5 – А днес кажи БлагоДаря на своите УЧИТЕЛИ в живота – тези, които са ти дали урок наранявайки те, научили са те да бъдеш силен, да успяваш да ставаш и продължаваш всеки път. Припомни си, че никой и нищо не са случайни. Изброй поне 10 подобни не-приятели и им изкажи своята благодарност за това, което СИ сега, благодарение на техните уроци. Ако е нужно напиши си ги на лист и работи с тази благодарност в продължение на целия ден, но не го отхвърляй просто настрани. Благодаря ти за положеното днес усилие, което утре със сигурност ще ти се отплати.

Ден 6 – Днес няма да ти казвам, а ще питам. ЗА КАКВО и НА КОГО ти се иска да благодариш днес? Отдели времето, което отделяше през миналите дни и си отговори, изброй си ги. За какво и на кого сте благодарни днес?

Ден 7 – Днес ще броиш поне 10 неща, за които си благодарен на МАЙКА си. Каквито и да са отношенията ти с твоята майка, тя си остава завинаги най-близкия ти и безрезервно обичащ те човек, където и да се намира. Напиши ги и отново през деня ги поглеждай или дописвай. Просто си припомняй благодарността си към нея през целия ден! А защо не, ако е жива и здрава, да й се обадиш и да намериш начин да й благодариш лично. Със сигурност ще се почувстваш добре от нещо подобно.

Ден 8 – Днес ще е ден за ТАТКОТО. Преброй 10 неща, за които си му благодарен. Не се отказвай на първите 5-6, а продължи. В продължение на целия ден мисли с обич и благодарност за баща си, за онова, за което си струва да му благодариш. А защо не, ако е жив и здрав, да му се обадиш и да намериш начин да му благодариш лично. Със сигурност ще се почувстваш добре от нещо подобно.

Ден 9 – Днес намери поне 10 причини да благодариш на ПРЕДЦИТЕ си, на бабите, на дядовците. Нали знаеш, че колкото по-здрави са корените, толкова по-лесно преминават живителните сокове до короната. За да е видимо богата, здрава и красива короната, трябват здрави и чисти връзки с корените.
Ако при някого се затрудните, извикайте на помощ прошката. Тя ще отпуши каналите за благодарността.

Ден 10 – Днес, и не само днес, да благодарим на своите ДЕЦА. Напиши поне 10 неща, на които те учат децата ти, и за които си им благодарен. Ако не успееш да ги напишеш от раз, задръж сетивата си отворени в продължение на деня, така ще ги допишеш.

Ден 11 – Днес ще ви върна към благодарността към себе си, и по-специално към СЪРЦЕТО и ДУШАТА си. Преди ви говорих за личния център, който ме научиха да държа в сърцето. С център в сърцето няма начин да вземеш лошо или погрешно решение, както и да смениш фокуса. Затова днес му благодари на сърцето си за поне 10 правилни решения, добри постъпки, за верни съвети, както и за бъдещи такива.

Ден 12 – Днес ще ви припомня за Хо`опонопоно мантрата –  „Извинявай! Прости ми! Благодаря ти! Обичам те!“ . Древна хавайска техника, даряваща мигновено спокойствие и мир, действаща във всяка нехармонична ситуация. Напиши си тези 4 прости думички на листче, сложи го при дневните задачи, сложи го на таблото на стената или някъде с магнитче, където да ти напомня в продължение на целия ден просто да си ги повтаряш наум. Това е нещо като „Дишай дълбоко преди да отговориш“ Напомняйте си през деня: „Извинявай! Прости ми! Благодаря ти! Обичам те!“

Ден 13 – Нека днес да благодарим на всичко ненужно в своя живот и да се ОСВОБОДИМ от него. Представи си един букет от балони с хелий, взимаш по един балон, слагаш вътре по един свой страх, или блокаж, или бариера, или спирачка. БЛАГОДАРИШ му, че е бил част от живота ти досега, просто вече не ти е нужен и го пускаш да отлети надалеч от теб. И така един по един, поне до 10. БЛАГОДАРЯ, ОСВОБОЖДАВАМ СЕ!

Ден 14 – Днес след като сме почистили и освободили достатъчно място, пускаме ПРОМЯНАТА да влезе. Благодари на промяната, че те развива и води по пътя от старото и обичайното към новото и свободното. Благодари на промяната като признак за живот.

Ден 15 – Днес след като сме приемели промяната, сме направили място за НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, които да влязат в живота ни. Отделяме само 3 минути, за да БЛАГОДАРИМ на всяка една отделна възможност, появила се пред нас. През деня държим фокуса си в момента, тук и сега, без искания, без желания, без очаквания. И така ще успеем да видим и уловим, всяка случка като възможност.

Ден 16 – Днес отново само ще те питам. За какво се научи да благодариш през последните дни? Към кого и към какво са НОВИТЕ ти Благодаря?

Ден 17 – Нека да благодарим на ДНЕШНИЯ ден.
„- Кой е любимият Ви ден от седмицата?
– Днес!
– Имате предвид понеделник ли?
– Не, имам предвид днес! …“ Единственият ден, в който можем да направим нещо, това е ДНЕС.

Ден 18 – Днес е ред да благодарим на всичко, което ни кара да се чувстваме ЗАЩИТЕНИ. Обичайно се чувстваме по-спокойни и удовлетворени, когато знаем, че сме защитени, каквото и да ни се случва. Нека да изброим поне 7 неща или хора, които ни карат да се чувстваме защитени и да им благодарим.

Ден 19 – Днес отново ще те попитам нещо. Какво може да ти НАПОМНЯ всяка сутрин да благодариш? Какво може да те синхронизира с енергията на благодарността, така че тя да пропие в теб и да се превърне в част от теб? Отдели отново само 3 минути, не повече и не подминавай да отговориш.

Ден 20 – Днес нека да благодарим на ТЪРПЕНИЕТО да си направим нов навик. Търпението като повтаряне, което ти дава едновременно и сила, и спокойствие. Отдели своите 3 сутрешни минути да изброиш поне 7 случаи, в които има за какво да си благодарен за проявеното търпение.

Ден 21 – Честит нов НАВИК! Изпий сутрешното си кафе и отдели само 3 МИНУТИ ДА БЛАГОДАРИШ за всички добри и щастливи възможности, които ще ти донесе  новия ти навик.

„Ако утре се събудиш само с нещата за които си благодарил на Бог, какво би имал?”