Партньори

Да Бъдеш вече има своите партньори, с които работи заедно и в сътрудничество по различни каузи, които си заслужават.

Мисията на Коучинг център за развитие „Да Бъдеш“ е да подкрепя и подпомага хората в тяхното развитие, личностно или духовно, лично или професионално, бизнес или предприемаческо развитие. Подкрепяйки различните  каузи и дори лични начинания, успешното подпомагане и сътрудничество се превръща в партньорство, с което можем само да се гордеем!

 

Ето кои са нашите партньори:

 

Характер.бг е социален проект за създаване на онлайн платформа за благополучие и характер в България. Подпомагаме изграждането на благополучие и характер в децата в страната, като: 1) Подпомагаме развитието на елементите на благополучието и възпитанието на силните страни на характера в тях чрез тематични дейности, материали и инструменти за това; 2) Подпомагаме координацията и сътрудничеството между участниците и местата за изграждане на благополучие и характер; 3) Предоставяме подкрепа за интегриране на позитивното образование и образованието за характер в българската образователна система.
Наше желание е да подпомагаме най-скъпите ни същества да бъдат едновременно умни и добри. Иска ни се родители, учители и общество да обръщаме повече внимание на силните им, позитивните им страни, с което те да имат живот над нулата. Иска ни се и да представяме учебното съдържание по академични предмети в час, така че то да отразява силните им страни, с което те по-добре да го разбират и по-трайно да го запомнят.
Платформата се разработва и тества пилотно в детски градини и училища на територията на област Благоевград. Надеждата е, на базата на резултатите, тя да бъде модифицирана и разширена, така че да обхваща постепенно и други области в страната.