Осъзнатост

Напоследък много често в разговорите ми с други и с клиенти достигаме до думата ОСЪЗНАТОСТ. И понякога ме питат какво означава това. За мен лично осъзнатост означава поемане на лична отговорност. Тоест замяна на израза „животът ми се случва на мен” с израза „Аз случвам собствения ми живот, такъв какъвто Аз сам/-а избирам!”

А за да случвам живота си, ми е нужно първо да поема лична отговорност за направените от мен избори и след това да предприема конкретни действия по направените от мен избори. Задължително съпътстващо условие и за избора, и за действията, е – те да са осъзнати от мен – да знам Какво правя? и Защо го правя? Същността на отговора на Защо? е именно Какъв е смисълът?, Какво ще ми донесе това?. Когато успеем да отговорим на тези въпроси, това ще ни донесе и силата на упоритостта и повтаряемостта на нашите действията. Нали именно наличието на собствена воля е онова, което ни отличава от робовладелските времена?!

Това е за някои скритата, за други явната тайна на щастливия и удовлетворен живот. Живот такъв, какъвто сама съм си избрала и сама съм си създала!

сподели бутон

Оставете коментар