Личностен коучинг

PflanzeLife Coaching /Личностен коучинг – Когато човек има нужда осъзнато да управлява и да преминава през промяната. Към коуч, може да се обърне всеки, който е в процес на промяна в живота си, който търси подкрепа от съмишленик или верен приятел, не даващ съвети. Например за:

» Разкриване на пълния потенциал на личността;

» Удовлетвореност от живота;

» Подредба на приоритети и живеене спрямо тази подредба;

» Самоувереност и самочувствие;

» Преодоляване на страхове;

» Взаимоотношения с другите;

» Здраве и добра форма;

» Управление на времето;

» Баланс работа / личен живот;

» За решаването на дилеми или трудни житейски въпроси;

» За откриване на личните мисия и призвание;

» За кариерно ориентиране;

» Всеки път когато се чудиш  „А сега накъде?”.

 

Според брой клиенти личностния коучинг може да се обуслови като:

 

» индивидуален – всеки клиент работи сам, върху своите лични въпроси и теми;

» групов – съвместна работа на повече хора, като се работи върху една обща цел. Групата работи като едно цяло, макар и всеки по отделно да намира себе си и своята лична задача в общата посока.