Коучинг за кариерно ориентиране

Пътят, който да извървя докато стигна до най-добрия за мен избор на най- подходящата за мен професия!

В тълковния речник думата „професия“ се тълкува като „Основна трудова дейност при човека, за която се подготвя, квалифицира и с която се прехранва.“ Или обяснено на по-всекидневен език – Професията представлява определени конкретни професионални знания и умения в дадена област.

 

Кариерното ОРИЕНТИРАНЕ чрез коучинг представлява едно партньорство между коуч и клиент, в което клиентът осъзнава Кой е и Какъв е той всъщност, Какво иска и Към какво себеизразяване се стреми? Ползите за клиента на кариерното ориентиране са – да се себеосъзнае и да намери всички отговори вътре в себе си, да осъзнае себе си и своите силни качества, както и личните дълбоки ценности, своите потребности от изразяване на себе си чрез професията, която върши. И всичкото това себеосъзнаване да доведе клиента до удовлетворението и щастието в и от професията и работата. Така клиентът, влизайки по-надълбоко в себе си, може да направи най-добрия за себе си избор на професията, в която да стане най-добър като специалист.

 

Какви отговори ще търсим при кариерното ориентиране чрез коучинг:

 • Какви са твоите силни качества и черти от характера?
 • Кои твои лични вярвания стоят зад силните ти страни?
 • Какви са твоите най-искрени мечти за себеизразяване на личните ти качества?
 • Какви са твоите потребности към момента?
 • Кои са твоите най-дълбоки и трайни лични ценности?
 • Кои са онези неща и действия, които ти носят удоволствие, удовлетворение и щастие в живота?
 • Какви са твоите Призвание и лична житейска мисия? Защо си тук и сега на тази земя?

 

За кого е нужно кариерното ориентиране чрез коучинг?

 • За ученици, на които им предстои кандидатстване в университет;

 • За студенти, които мислят да сменят своята специалност;

 • За възрастни, които смятат да сменят своето поприще на професионално развитие;

 • За всеки, който се чуди: А сега накъде по професионалната стълбичка?

 

Къде се крие разликата между кариерно ориентиране и кариерно консултиране?

Кариерното ориентиране чрез коучинг поставя началото на процеса на избор на професия, а именно процеса на ЛИЧНО СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ. Коучът задава въпросите, които в ежедневието не си задаваме, и обичайно не достигаме до така важните ни отговори. Чрез коучинга за кариерно ориентиране извървяваме съвсем осъзнато пътят на избор на дадена професия. Не просто да направим тест, резултатът от който да пресметне и  ни даде отговорите. А наистина да разберем, приемем и осъзнаем своите уникални и неповторими силни качества, своите дълбоки вярвания и ценности. Какви са именно онези професии, които ще ни отведат до нашите сбъднати мечти да себеизразим своята уникалност? Когато вече знаем какво искаме да себеизразим чрез професията си, изборът ни е лесен, обоснован и вярваме в него достатъчно, че е най-правилния към момента.

Кариерния консултант би трябвало да направи подходящото съответствие на професия с вече осъзнатите и преоткрити след коучинг дадености на конкретния човек/клиент. Консултантът дефинира много добре професиите (коя какво представлява), университетите (в които се изучават конкретните професии), както и моментната обстановка на кариерния пазар (за кои професии има търсене). „ОК, ти си такъв и такъв, значи за теб са тази и тази професия, които се изучават в този и този университет, след който университет можеш да станеш такъв и такъв, и да упражняваш такава и такава професия, която към момента се кутира така и така.“

 

Двата подхода на кариерно ориентиране и на кариерно консултиране биха могли много добре да се комбинират и взаимно допълват. След като се започне с кариерно ориентиране и клиентът разбере своята същност, своите силни качества, своите ценности и потребности от себеизразяване, клиентът да се обърне и към кариерен консултант, за да може клиентът да направи своя избор в съответствие между същността си и съответните професии.