Коучинг за теб

„Коучингът е отключване на потенциала на хората, за да максимизира тяхната успеваемост” Галиуей

Коучингът е професионален инструмент, фокусиран в личното осъзнаване на собствените действия, мисли и чувства, провокиращ конкретни действия и  водещ до промяна и резултати, търсени от клиента. Коучингът изважда на повърхността личния вътрешен потенциал на всеки, последвано от действия, водещи до реализиране на идея, на цел, на мечта, на себе си.

Coaching /Коучинг/ в буквален превод означава треньорство. Аз използвам думата „партньорство” което поставя фокус върху теб, върху твоите мечти, цели и желания. Коучингът е професионална подкрепа, емпатия и провокация. Подкрепа в условия на промяна, емпатия – като способност да виждаме света през очите на другия и провокация – към действие, към придвижване, към поемане на отговорност за направения избор.

Представлява серия от срещи на живо или онлайн, по време на които между коуч и клиент се създава здрава връзка на доверие, подкрепа и разбиране. Коучът насочва вниманието на клиента върху малките подробности в индивидуалната ситуация, води го и си партнират по пътя към конкретно търсен и поставен от клиента краен ефект. Коучът вижда хората в контекста на техния бъдещ потенциал, а не на миналото им п

редставяне. Чрез коучинга клиентът успява да осъзнае собствения си начин за поемане на отговорност, да преодолее вътрешни блокажи, да прескочи външни пречки и бариери, да отключи личната си сила и да я развие. Това отключва само-мотивацията у клиента и го кара да се задейства за промяната, да поеме лична отговорност за собственото си развитие.

Продукти на коучинга са Вяра в себе си, Яснота, Осъзнаване, Избор, Отдаденост, Самомотивация, Отговорност и Действия. 

Как протичат коучинг сесиите?

Първата коучинг среща е безплатна и е с изцяло опознавателен характер и за двете страни, затова е и неангажираща. Клиентът преценява дали да продължи и в какви срокове, дали ще успее да се разкрие пред мен. А аз решавам дали е добре да продължа с този клиент, дали ще мога да съм достатъчно ефективна или е по-правилно да му препоръчам друга форма или друг специалист.

Средната продължителност на първата сесия е между 60 и 90 минути.

Следват няколко сесии, като минималният брой е добре да е 4 сесии, а оптималният – 6 броя, в зависимост от разисквания въпрос. Срещите могат да бъдат на живо или по скайп. Определят се индивидуално според личните предпочитания на клиента. Както и продължителността може да варира между 30 и 60 минути, в зависимост  от потребността на клиента.

Говорим за това, което клиентът иска или от което има нужда. С различни креативни техники коучът предлага инструмента, а за клиента остава мисленето и работата по естество.

Аз съм достатъчно искрена и с отвореното съзнание на малко дете, неспиращо да задава въпроси. Обобщавам и правя изводи спрямо това, което чувам и виждам, отразявам думите като огледало. Така успявам да открия силните страни на клиента, а заедно – съумяваме да извадим и разкрием неговия потенциал. Или иначе казано – подкрепям всеки по трудния път към себе си, към това „Да бъдеш“ себе си, към личностно израстване.

Всяка сесия завършва с реален план за действие, изготвен изцяло от клиента и съобразен с възможностите му. Той си тръгва и с „домашна работа”, а именно – задачата да предприеме конкретни действия и то в определен отново от самия него реален срок. Които действия довеждат до реална промяна в живота му.

Коучингът е процес на развитие и промяна, започващ с осъзнаване на личните действия, мисли, чувства, тяхното раздробяване на подробности, неизплували преди на повърхността, последвано от силно мотивирани от теб самия действия.

Разделението на видове коучинг е само условно, тъй като дори и по бизнес въпроси, коучваните са преди всичко личности с мисли и чувства.