Да Бъдеш – значение на буквите

 Да Бъдеш – Център за СебеРазвитие

Дни преди празника на Българската писменост, аз се разрових в значението на всяка отделна буква. Впечатлена от сериозните и задълбочени изследвания на връзката между прабългарските руни и древните стенописни рисунки от Магурата, реших да си извадя обяснението на името на Центъра – „Да Бъдеш“. Излязоха много интересни и впечатляващи слова.

Д – Тук в Центъра задаваме конкретното описание и обособяваме безкрайните възможности като им даваме конкретика и с това ги проявяваме. Проявлението се случва именно когато конкретизираме едната възможност. Това е необходимия път до създаване на конкретните проявления.

А – Тук отделяме обемите един от друг. Свързваме се с женската енергия на творчеството и построенията. След като сме дали конкретиката и сме проявили едната възможност пренасочваме, прескачаме към друг обект или събитие. И започваме да излъчваме творческата енергия към Вселената.

Б – Осъществяваме само преднамерена част от Промисъла. Тук проявяваме само отбраната, благоприятна, култивирана, съзидателна част на една душа, която поема по пътя на въплъщението си.

Ъ – След което помагаме на различните неща да взаимодействат. Преминаваме през ъгъла на разделение / обединение между едните нещата с една същност и нещата с друга същност.

Д – И отново – колкото повече описваме бъдещия обект, толкова повече определяме неговите контури, толкова повече отсичаме от безкрайните възможности, докато стигнем само до една единствена възможност. Именно тогава се случва проявлението.

Е – Възползваме се от съвкупното действие и проявление на трите основни равнища на проявление на нещото – равнищата на духа, душата и тялото. Те са обединени в едно действащо цяло, защото, когато съм, то аз съм с цялата си същност и на всички свои равнища.

Ш – Чрез въображението си творим с и във любов и генерираме случайни стойности. Обединяваме три действащи елемента в една логика. Проявеният свят е тройствен. Както човекът се състои от три различни същности, споени заедно – тяло, душа и дух, така и Вселената се дели на 3 концентрични сфери – природен свят, човешки и божествен.

 

По повод празника на Българската писменост отварям една игра на любимите ми слова!  Напиши какво е твоето значение, което даваш на нашето име на Центъра „Да Бъдеш“. 

А как можеш да участваш в играта? Като напишеш какво е твоето значение на „Да Бъдеш“. Какъв смисъл ти дава изразът „Да Бъдеш“? Каква асоциация поражда в теб, когато чуеш за Център за СебеРазвитие  „Да Бъдеш“? 

Няма ограничения в начина на отговаряне – може по и-мейл – info@CenterToBe.com, или на лични съобщения във FaceBook – Да Бъдеш – Център за СебеРазитие, или като коментар под поста. Няма ограничения в брой думи или добър и правилен изказ. Единственото ограничение, с което моля да се съобразите е – без цинизми или не по темата на играта слова! 

Наградата – една коучинг сесия, ще се изтегли чрез жребий естествено на 24 май, вечерта в 19:00 часа.

„Да бъдеш – да си тук и сега и се осъзнаваш като част от цялото.Частица, която има своето уникално значение в цялостната картина на света.Да бъдеш означава да заемеш твоето уникално място в пъзела и даваш най-доброто от себе си във всеки момент за света и за другите.Същевременно си отворен да получиш най-доброто от света и от другите.Да бъдеш е състояние на непрестанно, хармонично взаимодействие, което носи радост,цялостност, лекота, вдъхновение, удовлетворение за всички, за цялото. Да бъдеш – състояние на духа, на творение и разгръщане.“ Марияна

„С престоящият Празник на Българската писменост, изказвам благодарност към създателите и! Да бъдеш това, което Си е процес на Осъзнаване и така, както всяка буква има широк смисъл, така и ние сме и носители на безграничен потенциал! Един от методите, който ни помага по Пътя ни е Коучингът! Да Бъдеш ни помага в проявяването на Себе си, разгръщайки се!“ Наталия

„Дава
Амбиция за
Бъдещето, той е
Ъгъла между
Днес
Ежедневието и
Шармантното бъдеще“   Гергана

„Да Бъдеш ми казва Да Бъдеш Добър! Да Бъдеш нещо и да си полезен на хората!“ Калоян

„Да бъдеш! Значи да живееш, да живееш своя живот, а не живота на някой друг. Да бъдеш сега, в този момент. Да бъдеш после…, в сърцето на близките си. Да бъдеш себе си, да бъдеш преди всичко добър човек. Да бъдеш фактор, да бъдеш отговорен.“ Лилия

Информацията е взета и редактирана от многобройните и сериозни изследвания на Кирил Кирилов от сайта magnaaura.wordpress.com. 

spodelime.com

Оставете коментар